Twardowskiego 107
30-346 Kraków
Projekt ogrodu oraz jego późniejsza realizacja w Zielonkach przy ul. Na Popielówkę

Projekt ogrodu oraz jego późniejsza realizacja w Zielonkach przy ul. Na Popielówkę

Część projektowa obejmowała:

 • przygotowanie projektu zagospodarowania terenu
 • dostosowanie wzoru rzutu do funkcjonalności terenu
 • dobór roślinności do panujących warunków i preferencji klienta
 • nadzór autorski nad wykonaniem nasadzeń 
 • kontakt z klientem na każdym etapie projektu

Część wykonawcza obejmowała:

 • zakup materiału roślinnego
 • przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia
 • wymiana gruntu, wybranie i wywóz wierzchniej warstwy ziemi 
 • przekopanie i przegrabienie podłoża
 • wytyczenie kształtu nowych rabat
 • nawiezienie ziemi
 • wykonanie opaski wokół domu
 • montaż betonowego obrzeża 
 • rozłożenie agrotkaniny
 • sadzenie roślin
 • posadowienie w gruncie palmet i ich stabilizacja za pomocą palików
 • ściółkowanie rabat korą
 • wykonanie podbudowy pod bezpieczną nawierzchnię
 • montaż siatki przeciw kretom
 • rozsypanie i przegrabienie specjalnej ziemi pod trawnik
 • walcowanie podłoża
 • rozłożenie trawy z rolki
 • stały kontakt z klientem na każdym etapie prac

W trakcie prac:

Efekt końcowy:

Udostępnij

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *